Principles:


Miss Hazel Ann Ellesse
F.N.A.T.D CBB (Hons) SBT (Hons) FDB (Dist).MDB (Dist)
Fellow & Examiner (The National Association of Teacher of Dance)
Miss Sharna Lawrence
L.N.A.T.D MDB (Hons) SBT ( Dist) CBB (Hons) NATD Contemporary diplomaHead of Lower School:
Mrs Linda Adams
A.N.A.T.D SBT (Dist)
Head of Upper School & Musical Director:
Mr Matthew Fenn
BsC(Hons) PGCE. Associate LAMDA (Hons) A.N.A.T.D. FDB (H Comm) MDB (Dist) SBT(Dist) NATD Contemporary DiplomaTeachers

Miss Emily Wright
L.N.A.T.D MDB (Dist) BB (Dist) SBT (Dist)
Miss Hannah Mansfeild-Smith
A.N.A.T.D BB (Dist) SBT (Dist) MDB (Dist)
 Assistant Teachers

Miss Jade-Lea Mason A.N.A.T.D MDB (Dist)Student Teachers

Miss Grace Coombes
Miss Daisy Cox
Miss Molly Cox
 
HEAD GIRLS   Miss Jade-Lea Mason  Miss Grace CoombesSchool Co-Ordinator

Mrs Tara Cox